HSE Beleid

Veiligheid voor alles

Medewerkers zijn ons meest kostbaar bezit; hun veiligheid is onze grootste verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om een veilige werkomgeving te bieden, veiligheidsrisico’s te elimineren en te voorzien in adequate PPE’s en veiligheidsvoorzieningen voor al onze medewerkers.

“Colorplus” zet zich in voor de ontwikkeling en implementatie van werkwijzen en procedures die een veilige omgeving bieden waarin alle medewerkers efficiënt kunnen werken zonder ongelukken of letsels op te lopen. Het is ons doel om een cultuur van veiligheidsbewustzijn te creëren bij ons management en onze medewerkers, zodat elk individu begrijpt dat hij/zij de eindverantwoordelijkheid heeft om veilig te werken.

Wij geloven dat iedereen baat heeft bij een veilige en gezonde werkomgeving en dat de gezondheid en veiligheid van mensen nooit mogen worden opgeofferd voor het bereiken van bedrijfsdoelstellingen.

Wij bevestigen

 • In het proces te zijn van het behalen van ons CSP (Certified Safety Professional) Certificaat.
 • Alle gezondheids- en veiligheidsprocedures voldoen aan de IOSH-normen en in overeenstemming met de 9 veiligheids- en voorschriften van OSHA.
 • Gezondheid en veiligheid behoren tot onze hoogste waarden.
 • Het management geeft leiding en richting op het gebied van veiligheid.
 • Gezondheid en veiligheid zijn iedereens verantwoordelijkheid.
 • Gezondheids- en veiligheidsstatistieken zijn sleutelindicatoren binnen onze organisatie.
 • Veilig werken is een arbeidsvoorwaarde.
pexels-fatih-yurtman-17842695

Ons HSE beleid is gebaseerd op de volgende wetgeving

– Het Surinaamse Arbowet van 1948

– Het ILO Arbeidswet van 1963

Het is ons beleid om op een veilige, verantwoorde manier te werken wat de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, klanten en het milieu van de gemeenschappen waarin wij werken respecteert. Het is de verantwoordelijkheid van onder andere Colorplus en onze klanten om ervoor te zorgen dat alle activiteiten onder hun controle op een veilige en efficiënte manier worden uitgevoerd.

Het is een arbeidsvoorwaarde voor alle werknemers om alle veiligheidsregels en -richtlijnen op te volgen. Het is ons doel om zowel onveilige werkomstandigheden als onveilige werkpraktijken te elimineren. Wij zijn van mening dat uitmuntendheid op het gebied van veiligheid net zo goed een integraal onderdeel is van de voltooiing van een succesvol project als productiviteit en kwaliteit, en om ons doel van een ongevalvrije WERKOMGEVING te kunnen behalen moeten wij eerst het volgende doen:

 • Identificeer potentiële veiligheids- en gezondheidsrisico’s en zorg voor de nodige voorkomende maatregelen die nodig zijn om dergelijke gevaren te minimaliseren
 • Vaststellen van veilige werkpraktijken en -procedures en medewerkers trainen in de toepassing ervan
 • Zorg voor de nodige middelen om de milieu-, gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen te halen
 • Houd alle werknemers verantwoordelijk voor hun veiligheid door veiligheidsprestaties tot een belangrijke factor te maken in de algehele functiewaardering
 • Plaats planning of productie op geen enkele manier vóór de veiligheidsprestaties
 • Streven naar voortdurende verbetering van onze gezondheids- en veiligheidsprestaties door doelen te stellen en haalbare doelen te beoordelen
 • Bevorder veiligheid buiten het werk om werknemers te helpen zichzelf en hun gezin te beschermen tegen schade buiten het werk.
Scroll to Top